Arkitektens våta källare

Södra teatern/Kägelbanan (Existensbar) 2006
Utställning tillsammans med Monica Aasprong/Maja Ratkije. Arkitektens våta källare 4       Arkitektens våta källare 2

Arkitektens våta källare 5                          Arkitektens våta källare 3

Arkitektens våta källare 6

Arkitektens våta källare 1