”Maktstrukturer synas i videoverk på Konstnärshuset”

Birgitta Rubin skriver om Power Distortion 1 i Dagens Nyheter, 25 februari 2011.
PD1 klicka på bilden