Publikationer

  • Imago Mundi (Contemporary art from Sweden, Fabrica 2015.                                        ISBN: 978-88-98764-67-9)
  • Språk och oförnuft – Konstens kunskap, kunskapens konst (Antologi,  Ariel litterär kritik #7 2015. ISBN: 978-91-87605-18-5 )
  • On internet / Surfa webben (Diktsamling, internet 2015)
  • Power Distortion 4 – The Black Box (Artistbook, Bokbål förlag 2014.                       ISBN: 978-91-86385-27-9)
  • Uppmärksamhetens former (Antologi, Stockholms dramatiska högskola 2013. ISBN: 978-91-981163-0-4)