May Woodhouse

May

Den förlästa karatktären May Woodhouse föddes i Bath, England 1872 och är sedan 1883 bosatt på ön Samonzora där hennes far är kolonisatör. May – uppkallad efter en möjlighet, känner oket av pliktuppfyllelse, men lika starkt en oartikulerad längtan att slå sig fri, bända sig loss, skapa sig ett eget liv utanför de koloniala strukturer som ålagts henne. Hon svävar mellan verklighet och overklighet och kommer som regel endast i kontakt med världen utanför ön genom de böcker och brev hon får sig till livs genom försorg av en viss Mrs Winther på öns enda postkontor.

Genom dessa texter kan hon röra sig fritt mellan tidevarv och kontinenter, någonting som hon instinktivt känner är klokast att undanhålla sin mor som är svårt ansatt av strävan att bibehålla sin ställning i kolonins societet.

Vad än som sås på Samonzora gror, men ingenting annat än ord kan lämna ön.

May på Facebook
Rapport från Samsonzora (blogspot)