Barkman

barkman1stor

Barkman är född 1914 på en pappersbruksort i Stramfors socken. Under hela sin uppväxt bevittnade han träden runt orten kapas för framställan av papper, papper som transporterades utom synhåll för att fyllas med andras meningar.

Barkman utbildade sig emellertid sedemera vid Znjevdijerr University där han enligt egen utsaga stannade alltför länge, så länge att han höll på att fullständigt institutionaliseras. Med magisterexamen i litteratur- och arkivarievetenskap samt fil kand i konsthistoria och textkryptering erbjöds Barkman tidigt 70-tal en doktorshatt vid samma lärosäte, något han avböjde. Sedan uppnådd vuxen ålder är karaktären i huvudsak sysselsatt med div. textsortering. Under de senaste åren har Barkman ägnat sig åt en dubiös ned- och uppgrävning av litteratur av varierande sort. Detta sker nattetid med minutiös regelbundenhet, på en plats i skogen som ingen ännu har kunnat ange de exakta koordinaterna för. Till gläntan kommer Barkman punktligt, vanligen i sällskap med sin hund Valentin. Den rituella akten bär starka drag av lika delar plantering och begravning.

Karaktären uppträder alltid iförd sina krackelerade lackskor. Under hans vandringar är blicken sänkt och Barkman kan i lackets spegel se himlen och världen genom att vara i rörelse, promenera.

>>> Barkman på Facebook
>>> Barkmans blogg (Barkmanis Terminalis)