Öster om trädgården

MFA degree exhabition 2009

01Oster om Tradgarden       

2               6

4     5    3                        9           10          7

  11             13

                            20

12

 

17                                       16

11 kopia          14

            12        19

20Oster om Tradgarden                                21Oster om Tradgarden22Oster om Tradgarden

———————————————
Presstext 2009-02-10:

”Vad ska man ta sig till med alla ord och bokstäver och meningar som susar in och ut ur huvudet, grupperar sig och glider isär alltsedan Adam och Eva åt det där äpplet? Går orden att lita på något vidare? Bör man lägga ut dem som en spång över vatten?Hur står man ens ut med dånet av deras förtrollande musik?

Trycker ner alla bokstäver i sina rätta meningar, i ständig och envis kamp mot tidens och glömskans förstörelseverk. De hissnar till ett kort ögonblick. I nästa snubblar man till på ordet betydelse som står där käpprak i sin frack och tycks skratta åt något obegripligt.

Med tydliga speglingar av videomediets och litteraturens tidsbaserade berättarteknik bygger Öster om Trädgården sin dramaturgi med fysiska skulpturala byggstenar.

”Trädgårdar byggs av tid, skogen växer vidare i hemlighet”, säger Åsa Elieson om sin installation. De åtta rummen kan ses som kapitel i en roman som här istället fått en skulptural form. Besökaren framkallar själv berättelsen i det ögonblick den beträds och den dramaturgiska utvecklingen förutsätter fötternas vandring genom dessa rumsligheter.”