POWER DISTORTION tar sitt avstamp i bildkonsttraditionen men är i första hand konst som handling. Projektet är sitt görande och syftar till att ifrågasätta gängse strukturer och sätter en ära i att trycka på distortionknappen varhelst stentrianmässig power ansamlats och organiserats på ett förutsägbart, långtråkigt och förtryckande sätt. Power Distortion är ett verb på det bildkonstnärliga området och verkar genom högkvalitativ konst som just handling, inte som vara eller valuta. Power Distortion verkar subversivt för att perforera allt vad ”den stora berättelsen” heter och drar genom sin framfart upp virvlar av multipla, motsägelsefulla, subjektiva utsagor.

Power Distortion för från år till år föregående års PD-surdeg vidare över konstfälten och slår sig varje år ner i olika gränsland mellan konstens genrer, men släpper aldrig bildkonsttraditionen ur sikte. Sedan starten 2011 har PD involverat ett 30-tal framstående konstnärer från Sverige, Norge, Danmark, Tysklan och Brasilien. Projektet skapades och drivs av konstnär Åsa Elieson med kumpaner.

PD stöds av Konstnärsnämnden, Kulturrådet, Kulturbryggan, KRO, ABF m f.

Power Distortion på Facebook >>>