”Med konsten och våren på Konstfack”

Jenny Sjökvist i Under korkeken om Vårutställningen 2009