Notes on a take off

Notes on a take off. Videoverk 2011.
Visad på Parabola artfilmfest (FIA) 2011, Tensta,
inom grupputställningen Labyrint, Studio 44 och Booksa, Zagreb 2011.
Med flera platser.