Vi, de levande

Commission work, Nacka municipal (Älta Kulturknut) 2013-2014
Offentlig gestaltning, Nacka kommun (Älta Kulturknut) 2013-2014

Vi, de levande
Foto: Po Hagström

Sedan invigningen av den permanenta delen (videovandringen) av verket Vi, de levande, kan besökare gratis mot pant hämta ut en iPod-enhet med hörlurar i receptionen på Älta Kulturknut. Användaren aktualiserar verket genom att följa instruktionerna på skärmen. Verket utspelar sig såväl inomhus som utomhus och tar 37 minuter i anspråk.

Det interaktiva verket är inte ett separerat porträtt av platsen och dess invånare/besökare, utan inkluderar fortlöpande och i presens människorna och platsen det porträtterar. Användarna av verket blir på samma gång både spelplats för och aktörer i Vi, de levande när de aktiverar det.

videostills:
05skarmbild
 Vi hukar oss...  06  14  11  12  Samson och Azza 02skarmbild
01skarmbild 04skarmbild 09 08

0703skarmbild10      Samson vid Ältasjön      Vi kommer att följa spåren i snön
foto: Ulrika Gomm, Kalle Mossige-Norheim, Åsa Elieson

Den permanenta delen av gestaltningen bygger på de fyrtio performanceakter som utspelade sig i Älta hösten 2013. Dels med karaktären Barkman, som uppenbarade sig i biblioteket, dels med karaktären Samson Lasko, som besökare kunde umgås med i performanceakter utomhus.

sss kopia 13
Foto: Ulrika Gomm

Barkman, Älta bibliotek3Foto: Kalle Mossige-NorheimBarkman, Älta bibliotek4

I de första akterna dök Samson Lasko  upp i kommundelen Älta 7-10 oktober 2013. Följande akter utspelades på Älta bibliotek där karaktären Barkman höll till under perioden 4-7 november 2013.

 

Den permanenta delen av Vi, de levande består även av en fast installation invid receptionen på Älta Kulturknut, där besökare kvitterar ut iPod-enheten.

03Den fasta installationen på Älta Kulturknut

04Mässingsskylt till installationen

_________________________________________________________________
Intervju med Konstnär Åsa Elieson om verket Vi, de levande: >>> länk