Brevfyndigheter

Brevfyndigheter på Galleri Studio 44, 2013.

Installationen bygger vidare på verket Fönsterlösa utsikter på Lerkrogen, bägge delmomenten utspelade sig inom ramen för projektet ÄGD.

Tillgängligt på plats i galleriet kunde besökarna ta del av denna text.

I installationen återfinns några av de texter som framställdes under Fönsterlösa utsikter. Dels i kuvert, utställda i glasmontern, dels på a4-ark placerade i de tio lådorna i installationens byrå. Dessa texter kunde besökarna läsa om arkivhandskar användes och försiktighet iaktogs. Framför byrån denna text. Brevfyndigheter ÄGD 2Brevfyndigheter 02 ÄGD2 Brevfyndigheter 03 ÄGD 2

——————————————————————————————–

Post:

Tidig morgon den 13 mars 2013 drabbades den museala utställningen på Tjärhovsgatan i Stockholm för ett iscensatt inbrott. Det enda verk som berördes av inbrottet var Brevfyndigheter. Under dessa obevakade timmar använde ett obekräftat antal gärningsmän den skrivmaskin som var utställd i galleriet. Skrivmaskinen var inlånad för denna utställning och tillhör Barkman. Det var det exemplar av typen Olympia ’66 som använts på Lerkrogens vind föregående höst under verket ”Fönsterlösa utsikter – Att bära post genom vinterdvala” och där användes för att framställa de texter som presenterades som ”Brevfyndigheter”. Gärningsmännen har av allt att döma listigt nog använt denna skrivmaskin för att författa nya texter, mot vilka de bytte ut några av dem som var placerade i installationens byrå. Det dröjde några timmar innan inbrott uppdagades.  P g a  identiska typsnitt på de ersatta texterna och orginalen ytterligare några dygn innan man anade inbrottets syfte och insåg dess konsekvenser. Då hade redan uppskattningsvis sju stycken  a4-kuvert och troligen lika många texter lämnat galleriet via ordinarie utgående post och intagit ännu okända omloppsbanor. Man tror att antalet försändelser är sju till antalet eftersom galleriets personal kunnat bekräfta att sju a4-kuvert saknades från kontoret dagen efter inbrottet. Vilka adresser som stod på kuverten är i dagsläget okänt, liksom exakt vilka texter som berörts av stölden. Troligt är dock att dessa kommer att dyka upp i senare etapper av projektet.
Idag har det dock gått exakt tre år sedan inbrottet, utan spår av vare sig gärningsmän/avsändare, adressater eller brev. – 2016-03-14