Boplats Malmö

Boplats Malmö – 2012
Videoinstallation inom projektet Souveniring futures – In a box.
Galleri CirkulationsCentralen, Malmö 2012.

hela ovan Videoinstallation.
foto: Rikard Fårheaus
bo7 bo6 bo5 bo4 bo2 bo3
videostills: Paula Urbano

Sången hade tystnat sedan en tid. Jag trevade efter stugväggen, öde i mörkret.
Snubblade till på något som luktade järn och rost och våt träkol. Kanske något därutöver. Kanhända ett schabrak människorna lämnat efter sina glada fester vid husknuten.
Ett litet pip från järnschabraket. Knappt hörbart. Om jag inte stått så nära. Om inte allt annat vore så tyst. Då drog jag trälocket åt sidan och fann ett bo.
Genast då, från min högra axel, ett svarspip.
Jag förstod med ens och tog honom varligt över ryggen. Och lyfte försiktigt ner honom i boet invid den andra, mindre, liknande. Och sen gå därifrån.
Åter inåt skogarna. Ensammen.

-Samson Lasko