The CV of Samson Lasko

Installation på Galleri Studio 44 Stockholm, 2011.

The CV of Samson Lasko