PD 2:3 – Obyggda hus

Alla delmoment inom Power Distortion 2 var belagda med fotoförbud.
Vart och ett av de sju delmomenten, PD 2:1-7, dokumenterades istället i text av författarna Stig Larsson och Lili von Wallenstein.

”Det allseende ögat” PDF
Textdokumentation av Lili von Wallenstein av  PD 2:3 – Obyggda hus,
May Woodhouse Supermarket 2012

pd 2_3