Shelter in Helsinki

Grupputställningen ”Souveniering futures II – Transission”
”Shelter in Helsinki” är en videoinstallation, en projektion under trappan till kontrollrummet i det gamla hamnlagret i Jätkesari som nu utgör galleriet.
Galleri Huuto, Helsingfors, 2013
Shelter i Helsinki